Välkommen

Asconi är ett konsultföretag baserat i Uppsala som erbjuder tjänster inom IT. Allt från nätverk, serverdrift, ominstallation och backup av datorer samt support av mjukvaror.

Även installation av hårdvara såväl som mjukvara utförs.

Sample image